За даними 2018 р., наведеними у Зеленій книзі, енергоємність ВВП України становить 0,238 кг нафтового еквіваленту на долар виробленої продукції (у цінах 2015 р.). Така цифра свідчить про те, що українська економіка однією з найменш енергоефективних у світі та потребує послуги з енергоаудиту. Енергоємність вітчизняного ВВП більш ніж вдвічі перевищує середньосвітовий показник, ніж у країн-сусідів (Польща, Чехія, Румунія). З огляду на залежність від імпорту ПЕР, скорочення споживання енергоресурсів у промисловому секторі та підвищення їх ефективного використання має бути одним з визначальних завдань поточної енергетичної політики України.
Тому, у співпраці з Урядом Німеччини, Німецьке товариство з міжнародного співробітництва (GIZ) започаткувало проект «Енергоефективність у компаніях»2 в Україні. Метою цієї роботи підвищення ефективності підприємств та скорочення їхніх витрат на енергію, що допоможе зробити їх більш конкурентоспроможними на національному та міжнародному ринках. Очікується, що ці заходи дозволять зменшити викиди С02. Майже 100 промислових підприємств отримують від Проекту експертну підтримку у визначенні, плануванні та впровадженні заходів з підвищення енергоефективності.

послуги з енергоаудиту
Проведення енергетичного аудиту
Енергоаудити

У вирішенні цих питань значну роль відіграє енергоаудит компаній – послуги з енергоаудиту. Розуміння сутності визначення енергетичного аудиту, як і розуміння особливостей його проведення, може бути різним для різних підприємств та енергоаудиторів. Енергоаудит охоплює детальний аналіз енергетичної ефективності будь якого підприємства, обладнання, інженерної систем(и) або процесу(ів). Він ґрунтується на відповідному вимірюванні та спостеріганню за використанням різних потоків енергії, енергоефективністю та енергоспоживанням. Енергетичні аудити плануються та проводяться в певних межах шляхом визначення в першу чергу пріоритетних можливостей щодо підвищення рівня високої енергоефективності, скорочення втрат енергії і отримання пов’язаних з цим екологічних вигод. В залежності від специфіки підприємства обсяг послуги з енергетичного аудиту, складність проведення енергетичних розрахунків, рівень деталізації та економічної оцінки запропонованих заході, із енергоефективності можуть бути різним. Результати енергоаудиту оформлюються у вигляді звіту, який містить інформацію про поточний стан енерговикористання і енергоефективності, а також упорядковані рекомендації щодо підвищення рівня високої енергоефективності та їх фінансові вигоди.

READ  Проведення енергоаудиту – сумарна теплопередача трансмісією.

Організація енергоаудиту

Саме для висвідлення цих та багатьох інших питань, як організаційного, так і технічного характеру, що виникають під час проведення енергоаудитів, було підготовлено цей сайт.
У даному сайті розглянуто типи енергоаудиту та показано їх відмінність між собою, а також описано стандартизований підхід до організації та проведення енергетичного аудиту промислових підприємств.
Сайт надає загальне розуміння порядку організації робіт та послідовності проведення енергетичного аудиту  підприємств. В ньому використано терміни, визначені відповідно до чинного законодавства України, а також у стандартах серії ІSО 50000.
Процес енергоаудиту в цьому сайті представлений у вигляді простої хронологічної послідовності дій, але він не виключає можливості використання повторних ітерацій певних кроків. Цей сайт дозволяє застосовувати різні підходи в залежності від характеру та обсягу робіт, меж та цілей аудиту. Він орієнтований на те, щоб гармонізувати загальні аспекти проведення енергетичного аудиту з метою підвищення його об’єктивності й прозорості.

Цей сайт результатом узагальнення практичного досвіду національних експертів-енергоаудиторів, що провели близько 60 енергоаудитів промислових підприємств чотирьох галузей промисловості (хлібопекарської, молочної, машинобудівної та галузі неметалевих будівельних матеріалів), що виконувалися в межах реалізації в Україні Проекту біг «Енергоефективність у компаніях». За результатами цих енергоаудитів запропоновано заходи з енергоефективності. завдяки реалізації яких можна загалом заощадити за рік близько 100 ГВт’год енергії та зменшити викиди вуглекислого газу в атмосферу.

Мета енергетичного обстеження

Наш сайт описує мету та основні етапи енергетичного аудиту, послуги з енергоаудиту; узагальнений порядок збирання та оброблення інформації про об’єкт енергетичного аудиту; узагальнені принципи виконання необхідних вимірювань енергетичних параметрів обладнання під час проведення енергетичного аудиту; методичні підходи щодо складання та аналізування паливно-енергетичних балансів промислових підприємств; процедуру розроблення заходів з енергоефективності, їх техніко-економічного обґрунтування та оцінення їх впливу на довкілля; як встановити межі, а також характер та обсяг робіт із енергетичного аудиту; яким чином проводити планування робіт з енергетичного аудиту; що треба і не потрібно обговорювати Вашим аудиторам з топ-менеджментом промислового підприємства під час першої та заключної нарад; що має робити енергоаудитор під час відвідування виробничого майданчику промислового підприємства; вимоги до складання звіту за результатами енергетичного аудиту промислових підприємств.

READ  Енергоаудит вартість - промислове підприємство, типи

Типові розрахунки аудиту.

Крім того, сайт доповнено прикладами виконання типових енергетичних розрахунків, а також найбільш вживаними формами інструментів енергоаудитора, що застосовуються під час збирання та аналізування інформації про об’єкт енергетичного аудиту. Ці інструменти були апробовані під час практичної діяльності авторів сайту під час виконання значної кількості енергоаудитів підприємств різних галузей промисловості.
Цей сайт буде корисним як досвідченим енергоаудиторам, так і початківцям у їх діяльності під час проведення енергетичних аудитів промислових підприємств.

Проведення теплоаудиту – також важливе питання. Допоможемо також в ньому розібратись. Телефонуйте – 068 20 29 597. Надамо консультації у галузі енергозбереження. Працюємо разом для підвищення енергоефективності. Чекаємо Вашого дзвінка.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *