Керівні принципи процесу вимірювання енергетичних показників

Стандарт ІSО 50015 визначає загальні керівні принципи процесу вимірювання та верифікації (ВВ) енергетичних показників організації або різних її компонентів.
ВВ це процес планування, вимірювання, збирання даних, їх аналізування, перевіряння та звітування щодо рівня (або його підвищення) енер- гоефективності, отриманих після впровадження заходу з підвищення енергоефективності, наприклад: модернізація системи освітлення; поліпшення теплоізоляції; модернізація системи опалення.

Вимірювання енергетичних показників
Проведення енергоаудиту

Continue reading “Керівні принципи процесу вимірювання енергетичних показників”

Енергоефективність в усіх галузях

Енергоефективність в усіх галузях є ключовим ін­струментом для декарбонізації економіки України та підвищення її конкурентоздатності. Це питанням особливо актуальним для промисловості, що становить близько 30% від усього енергоспоживання в країні. Також це питання актуальне і для інших галузей – житловий Фонд, соціальна сфера, навчальне господарство інше.

Сьогодні у світі існує велика кількість можливостей для підвищення ефективності: від енергоаудиту та енергомоніторингу до комплексних рішень щодо модернізації. Наша компанія проводить енергоаудит, енергетичний сертифікат та інші енергообстеження.

Згідно з останніми дослідженнями, можна скоротити близько 35% загальних енерговитрат в українській про­мисловості шляхом впровадження економічно ефектив­них заходів.

Один із перших обов’язкових кроків до опимізації енергоспоживання – це проведення енергетичного аудиту. Завдяки цьому підприємство матиме детальну інформа­цію про особливості енергоспоживання, а найголовніше – про енерговтрати та можливості їх зменшення.

Енергоефективність
Енергоефективність разом із нами

Continue reading “Енергоефективність в усіх галузях”

Термографія будівель

Типові види застосування. Термографія будівель служить для:

 Перевірка теплоізоляції

 Пошук містків холоду

 Визначення нещільних місць

 Вологість у конструкції

 Негерметичність у зв’язку з тестом BlowerDoor

 Пошук трубопроводів, теплових змійовиків, фахверкових конструкцій та ін.

Термографія будівель служить для візуалізації і таким чином локалізації місць пошкоджень і будівельних дефектів, і може відображати лише моментальний стан.

Continue reading “Термографія будівель”