Енергетичний сертифікат для будівель технічне завдання

Енергетичний сертифікат для будівель чи однієї будівлі, це зараз дуже актуальна задача у багатьох будівельних питаннях: будівництві, реконструкції, капітальному ремонтів, термосанації та інших. Але перед замовником одним із перших постає питання підготовки технічного завдання на виконання робіт із розробки енергетичного сертифікату.

Детальний перелік задач при розробці енергосертифікату формується замовником у вигляді технічного завдання – ТЗ. Само технічне завдання має надавати та розкривати такі питання:

  • Загальна мета енергосертифікації;
  • Перелік об’єктів які будуть сертифіковані;
  • Перелік завдань (характер та обсяг робіт);
  • Усі етапи, які перебрачаються при розробці енергетичного сертифікату;
  • Перелік очікуваних результатів роботи та процедура їх оцінювання замовником;
  • У якому вигляді буде презентація результатів (проте, законом встановлена сама форма вигляду, можливі побажання у описі заходів із енергозбереження)
  • Посилання на нормативні акти, методичне забезпечення виконання робіт.

На нашому сайті в інших статтях можна знайти приклад технічного завдання на енергетичний сертифікат будівель.

Енергетичний сертифікат для будівель
Continue reading “Енергетичний сертифікат для будівель технічне завдання”

Керівні принципи процесу вимірювання енергетичних показників

Стандарт ІSО 50015 визначає загальні керівні принципи процесу вимірювання та верифікації (ВВ) енергетичних показників організації або різних її компонентів.
ВВ це процес планування, вимірювання, збирання даних, їх аналізування, перевіряння та звітування щодо рівня (або його підвищення) енер- гоефективності, отриманих після впровадження заходу з підвищення енергоефективності, наприклад: модернізація системи освітлення; поліпшення теплоізоляції; модернізація системи опалення.

Вимірювання енергетичних показників
Проведення енергоаудиту

Continue reading “Керівні принципи процесу вимірювання енергетичних показників”

Енергоефективність в усіх галузях

Енергоефективність в усіх галузях є ключовим ін­струментом для декарбонізації економіки України та підвищення її конкурентоздатності. Це питанням особливо актуальним для промисловості, що становить близько 30% від усього енергоспоживання в країні. Також це питання актуальне і для інших галузей – житловий Фонд, соціальна сфера, навчальне господарство інше.

Сьогодні у світі існує велика кількість можливостей для підвищення ефективності: від енергоаудиту та енергомоніторингу до комплексних рішень щодо модернізації. Наша компанія проводить енергоаудит, енергетичний сертифікат та інші енергообстеження.

Згідно з останніми дослідженнями, можна скоротити близько 35% загальних енерговитрат в українській про­мисловості шляхом впровадження економічно ефектив­них заходів.

Один із перших обов’язкових кроків до опимізації енергоспоживання – це проведення енергетичного аудиту. Завдяки цьому підприємство матиме детальну інформа­цію про особливості енергоспоживання, а найголовніше – про енерговтрати та можливості їх зменшення.

Енергоефективність
Енергоефективність разом із нами

Continue reading “Енергоефективність в усіх галузях”