Енергоаудит вартість – промислове підприємство, типи

Енергетичний аудит (енергетичне обстеження) – це повністю систематизований комплексний аналіз використання повної енергії та споживання її у дійсних межах, визначених надійним характером та обсягом робіт з енергетичного аудиту, з метою визначення (в тому числі енергоаудит вартість), якісного вираження та підготовки звіту про максимальної можливості підвищення досягнутого рівня досягнутої / досяжної енергоефективності.

Тобто, енергетичний аудит це оцінка енергетичних характеристик об’єкта аудиту. При цьому аналізуються енергетичні потоки в будівлі, процесі чи системі, щоб зменшити кількість енергії, що надходить у систему, зберігаючи або покращуючи технологічні умови, комфорт, здоров’я та безпеку людини.
Об’єктами енергетичного аудиту окремі підрозділи промислового підприємства; технологічні процеси основних і допоміжних виробництв; суттєві (енергоємні) споживачі ПЕР промислового підприємства; системи енергозабезпечення промислового підприємства; будівлі та споруди; система обліку та контролю використання ПЕР; система енергетичного менеджменту тощо.
Суб’єктами енергетичного аудиту замовник та виконавець енергетичного аудиту. Цей стандарт базується на передовій практиці енергетичного аудиту. Він охоплює мінімальний набір вимог до етапів розроблення технічного завдання, виконання робіт, затвердження результатів та звершення робіт з енергоаудиту. Стандарт дозволяє застосовувати різні підходи в залежності від характеру та обсягу робіт, меж та цілей аудиту, де енергоаудит вартість – це уже питання 2 темпу.

Енергоаудит вартість
Енергоаудит, енергетичний сертифікат підприємств

Continue reading “Енергоаудит вартість – промислове підприємство, типи”

Послуги з енергоаудиту для підприєств

За даними 2018 р., наведеними у Зеленій книзі, енергоємність ВВП України становить 0,238 кг нафтового еквіваленту на долар виробленої продукції (у цінах 2015 р.). Така цифра свідчить про те, що українська економіка однією з найменш енергоефективних у світі та потребує послуги з енергоаудиту. Енергоємність вітчизняного ВВП більш ніж вдвічі перевищує середньосвітовий показник, ніж у країн-сусідів (Польща, Чехія, Румунія). З огляду на залежність від імпорту ПЕР, скорочення споживання енергоресурсів у промисловому секторі та підвищення їх ефективного використання має бути одним з визначальних завдань поточної енергетичної політики України.
Тому, у співпраці з Урядом Німеччини, Німецьке товариство з міжнародного співробітництва (GIZ) започаткувало проект «Енергоефективність у компаніях»2 в Україні. Метою цієї роботи підвищення ефективності підприємств та скорочення їхніх витрат на енергію, що допоможе зробити їх більш конкурентоспроможними на національному та міжнародному ринках. Очікується, що ці заходи дозволять зменшити викиди С02. Майже 100 промислових підприємств отримують від Проекту експертну підтримку у визначенні, плануванні та впровадженні заходів з підвищення енергоефективності.

послуги з енергоаудиту
Проведення енергетичного аудиту
Continue reading “Послуги з енергоаудиту для підприєств”

Підвищення енергоефективності підприєств

Виробництво енергії та її використання однією з головних причин змін клімату. Одна з найбільших часток викидів парникових газів в Україні (до 27,5% сукупно) припадає на використання палива та енергії промисловістю. Тому підвищення енергоефективності, тобто забезпечення тих самих обсягів виробництва за меншого використання енергії, не лише економічно доцільним способом зниження викидів парникових газів, але й найпростішим шляхом запобігти кліматичним змінам, зекономити кошти та створити нові робочі місця.

Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) у партнерстві з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України впровадило комплекс заходів з підвищення енергоефективності. Одним з них став проект «Консультування підприємств щодо енергоефективності», який з 2017 року виконується компанією Deutsche Gesellschaft the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Уряду Німеччини.

Підвищення енергоефективності
Підвищення енергоефективності підприєств

Continue reading “Підвищення енергоефективності підприєств”