Енергоаудит дсту – основні висновки підвищення енергоефективності

Зростання вартості енергоресурсів на сьогодні є найбільш вагомим фактором, що мотивує підприємства до впровадження енергоефективних заходів. Суттєвим фактором мотивації є також високий рівень конкуренція в галузях діяльності підприємств (енергоаудит дсту).

Понад половини опитаних підприємств виявляє високу зацікавленість у розробці та впровадженні енергоефективних заходів. Майже 50% підприємств мають у своєму штаті посадових осіб, які є відповідальними за ефективне використання енергоресурсів. Енергетичні аудити ще не отримали належного поширення. Цей захід виконувала лише третина підприємств, що мають досвід впровадження енергоефективних заходів.

Більшість підприємств (понад 80%) власними силами розробляє та впроваджує енергоефективні заходи. Для вирішення цих завдань тільки менш ніж 20% підприємств залучали зовнішніх фахівців з питань надання енергетичних послуг.

Більше ніж 60% підприємств мають певний досвід впровадження енергоефективних заходів. Найбільш поширеними заходами є:

Continue reading “Енергоаудит дсту – основні висновки підвищення енергоефективності”

Вартість послуг з енергоаудиту – підвищення енергоефективності

Сучасний темп економічного розвитку надзвичайно динамічний, споживання енергії зростає кожного дня та саме тому світові тенденції тяжіють до зниження енергоємності індустріальних процесів внаслідок використання енергоефективних технологій та методів управління. Для визначення енергоефективності економіки використовують узагальнений макроекономічний показник – енергоємність ВВП. Причинами надвисокої енергоємності ВВП України є застарілість обладнання та технологічних процесів, висока доля енергоємних виробництв у ВВП країни, недостатньо розвинені сфери інформаційних технологій та послуг. Задля підвищення рівня енергоефективності нам потрібен енергоаудит. Вартість послуг з енергоаудиту тут

В Україні спостерігається тенденція зменшення споживання викопного палива впродовж двох десятирічь у порівнянні із показниками за 1990 р, а відтак й викидів парникових газів. Однак, це відбувається не за рахунок ефективного використання ресурсів як в країнах ЄС, а завдяки скороченню виробництва. При цьому, зменшення енергоємності вітчизняних товарів відбувається у 2 рази швидше, ніж у світі в цілому, але сам показник енергоємності вдвічі перевищує середньосвітовий рівень.

Результатами дослідження встановлено, що безумовним фактором, який впливає на рівень енергоємності ВВП є вартість енергоресурсів. Протягом тривалого історичного періоду ціни на ПЕР в Україні були низькі. Така ситуація не сприяла ощадному використанню енергії та не сформувала відповідної поведінки та форми мислення як у власників, так й у персоналу підприємств. Порівнявши ціни на енергоносії 2012 та 2021 років, можна спостерігати їх значне зростання. Основними споживачами енергоресурсів в Україні є промисловість (30,2% від сукупного енергоспоживання), побутовий (32,8%) та транспортний сектори (19.5%). Цілком логічно очікувати, що державний курс політики нового українського Уряду повинен спрямувати основні зусилля як на побутовий сектор, так й на промисловість.

Вартість послуг з енергоаудиту
Розробка енергетичного сертифікату для підприєства

Continue reading “Вартість послуг з енергоаудиту – підвищення енергоефективності”

Енергоаудит звіт із енергообстеження – початок

Ефективне планування – необхідний етап здійснення енергоаудиту. Ключовим на цьому етапі є визначення обсягу, меж та цілей аудиту, що здійснюється разом із клієнтом, а також енергоаудит звіт.

Обсяг енергоаудиту

Енергоаудити, що здійснюватимуться в межах першого етапу проекту «Консультування підприємств щодо енергоефективності». повинні мати достатній рівень деталізації, аби чітко визначити сфери неефективного використання енергії та послужити основою для відбору заходів, які зрештою реалізовуватимуться на підприємствах. Обсяг аудиту має бути достатнім з огляду на це завдання. Контрольні списки, інструменти та методи аналізу, викладені у наступних розділах, мають надати аудиторам можливість здійснити аудит у таких обсягах.

У рамках енергоаудиту за стандартом ІБО 50002 слід розглянути всі суттєві споживачі енергії. Стандарти 150 50001 чи ІSО 50002 не надають критеріїв визначення «суттєвого» обсягу споживання, але існуючі практики рекомендують розглядати всіх споживачів, сумарне споживання певного типу енергії яких становить не менше ніж 80% загального обсягу. Остаточне рішення щодо переліку повинно бути узгоджено із компанією – суб’єктом аудиту.

Енергоаудит звіт
Розробка енергетичного сертифікату, енергоаудит

Continue reading “Енергоаудит звіт із енергообстеження – початок”