Енергетичний сертифікат для будівель технічне завдання

Енергетичний сертифікат для будівель чи однієї будівлі, це зараз дуже актуальна задача у багатьох будівельних питаннях: будівництві, реконструкції, капітальному ремонтів, термосанації та інших. Але перед замовником одним із перших постає питання підготовки технічного завдання на виконання робіт із розробки енергетичного сертифікату.

Детальний перелік задач при розробці енергосертифікату формується замовником у вигляді технічного завдання – ТЗ. Само технічне завдання має надавати та розкривати такі питання:

  • Загальна мета енергосертифікації;
  • Перелік об’єктів які будуть сертифіковані;
  • Перелік завдань (характер та обсяг робіт);
  • Усі етапи, які перебрачаються при розробці енергетичного сертифікату;
  • Перелік очікуваних результатів роботи та процедура їх оцінювання замовником;
  • У якому вигляді буде презентація результатів (проте, законом встановлена сама форма вигляду, можливі побажання у описі заходів із енергозбереження)
  • Посилання на нормативні акти, методичне забезпечення виконання робіт.

На нашому сайті в інших статтях можна знайти приклад технічного завдання на енергетичний сертифікат будівель.

Енергетичний сертифікат для будівель
Continue reading “Енергетичний сертифікат для будівель технічне завдання”